นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

KM

 • นาโนจุลินทรีย์ในธรรมชาติ

  จุลินทรีย์ มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการแปรสภาพอินทรียวัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช

  Read more

 • ห่วงโซ่อาหารแบบสมบูรณ์ในธรรมชาติ

  ธาตุอาหารที่พืชต้องการประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรอง และธาติอาหารเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ??

  Read more

 • นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

  พืชได้รับสารอาหารและน้ำจากไหน??? ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว ความลับนี้มีคำตอบ !!

  Read more

 • ทฤษฎีคืนชีวิตให้แม่น้ำ

  “เปลี่ยนสารอินทรีย์ชีวภาพที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพไปเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพที่มีชีวิตเป็นนาโนจุลินทรีย์ หรือ NANO BIO ACTIVE” เป็นการเริ่มต้นคืนชีวิตให้แก่ระบบนิเวศน์วิทยา ด้วยนาโนจุลินทรีย์เป็นตัวกลางเปลี่ยนสารอินทรีย์ในระบบน้ำเสียที่จะก่อผลเสียต่อน้ำและสิ่

  Read more

 • ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว

  พบว่า ...... ดินในป่าที่ต้นไม้โตได้มีจุลินทรีย์ถึง 1 ล้านตัวต่อดิน 1 กรัม แหละจุลินทรีย์นั่นเองคือแหล่งอาหารอินทรีย์ของพืชบริษัท นาโนไบโอเทค อินดัสทรี จำกัด ในเครือนาโนไบโอ กรุ๊ป ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนาโนจุลินทรีย์สู่เชิงอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป

  Read more


Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด