นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่อาหารแบบสมบูรณ์ในธรรมชาติ

ห่วงโซ่อาหารแบบสมบูรณ์ในธรรมชาติ

ธาตุอาหารที่พืชต้องการประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรอง และธาติอาหารเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ??

ธาตุอาหารที่พืชต้องการ
ธาตุอาหารที่พืชต้องการ   และจำเป็นต้องได้รับอย่างพอเพียงมีอยู่ทั้งหมด 16 ธาตุ ได้แก่ ธาตุคาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, ไนโตเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม,แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, เหล็ก, แมงกานีส, โบรอน, โมลิบดินัม, ทองแดง, สังกะสี และคลอรีน

ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ
ธาตุอาหารพืชอีก 3 ธาตุต่อมา คือ ธาตุไนโตเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่สำคัญมาก และพืชต้องการเป็นปริมาณมากๆจึงเรียกว่า ธาตุอาหารหลัก หรือ Macronutrient elements หรือ Primary elements ซึ่งหากเป็นดินที่ปลูกพืชมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนมากมักจะขาดธาตุเหล่านี้

ธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ
ธาตุอาหารพืชอีก 3 ธาตุต่อมา คือ ธาตุแคลเซียม, แมกนีเซียม และ กำมะถัน เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากเช่นกัน แต่ไม่มากเท่าธาตุอาหารหลักและมักเป็นธาตุที่โดยปกติจะมีอยู่ในดินค่อนข้างมากเพียงพอกับความต้องการของพืชทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนักและถูกเรียกว่า ธาตุอาหารรอง หรือ Secondary elements แต่ถ้าหากขาดจุลินทรีย์  ก็จะไม่สามารถสร้างธาตุอาหารรองได้


ธาตุอาหารพืชอีก 3 ธาตุต่อมา คือ ธาตุไนโตเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่สำคัญมาก และพืชต้องการเป็นปริมาณมากๆจึงเรียกว่า ธาตุอาหารหลัก หรือ Macronutrient elements หรือ Primary elements ซึ่งหากเป็นดินที่ปลูกพืชมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนมากมักจะขาดธาตุเหล่านี้

ธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ
ธาตุอาหารพืชอีก 3 ธาตุต่อมา คือ ธาตุแคลเซียม, แมกนีเซียม และ กำมะถัน เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากเช่นกัน แต่ไม่มากเท่าธาตุอาหารหลักและมักเป็นธาตุที่โดยปกติจะมีอยู่ในดินค่อนข้างมากเพียงพอกับความต้องการของพืชทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนักและถูกเรียกว่า ธาตุอาหารรอง หรือ Secondary elements แต่ถ้าหากขาดจุลินทรีย์  ก็จะไม่สามารถสร้างธาตุอาหารรองได้

ธาตุอาหารพืชอีก 7 ธาตุต่อมา คือ ธาตุเหล็ก, แมงกานีส, โบรอน,โมลิบดินัม, ทองแดง, สังกะสี และคลอรีน เรียกว่า จุลธาตุ หรือธาตุอาหารเสริม หรือ Micronutrient elements หรือ Trace elements เพราะเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเพียงปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้เช่นกัน
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด